Adatkezelési tájékoztató

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!

Tájékoztatunk, hogy a BCM Akadémia a honlap üzemeltetése és működtetése, valamint a szakmai képzésekre történő jelentkezés és részvétel során gyűjtött adatok kezelése kapcsán tiszteletben tartja a weboldalt és a BCM Akadémiát felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. Az adatokat annak célja szerint, rendeltetésszerűen és felelősségteljesen kezeljük.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatunk a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

1. ADATKEZELŐ

Az adatkezelő neve: CertUnion Hungary Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő címe: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.

Az adatkezelő e-mail címe: info@bcmakademia.hu

Az adatkezelő weboldala: www.bcmakademia.hu

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

2.1 FELNŐTTKÉPZÉSI JELENTKEZÉSI LAP/SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE ESETÉN

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés
időtartama
Képzésen résztvevő neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, e-mail címe, beosztás, legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, kiválasztott képzés megnevezése, oktatási azonosító, telefonszám, tanúsítvány igénylésére vonatkozó adatok, CPE pontok igénylése esetén ISACA ID, CPE pontok igénylése esetén CPE pontok igénylésére vonatkozó adatok, kedvezményre jogosító kuponkód, értesülés forrása.Felnőttképzési szerződés teljesítéseGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjánA szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig
Számlázáshoz szükséges adatok (költségviselő megnevezése, székhelyének címe, adószáma, postacíme)Számla kiállításaA számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (1) bekezdése; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapjánKiállítástól számított legalább 8 évig

2.2 KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN

Ügyfelek, üzleti partnerek, érdeklődők adatainak kezelése a honlapon közzétett elérhetőségeken történő megkeresés által vagy a honlapon történő kapcsolatfelvételi űrlap használatával:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés
időtartama
Név, elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím, postacím)Kapcsolattartás, kommunikációGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, önkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás
visszavonásáig*
Üzenet tárgya és szövegeMegkeresés megválaszolásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, önkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig*

*Hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod vagy érvényesítheted jogaidat (lásd: megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén

2.3 SZERZŐDÉSEK, AJÁNLATOK KEZELÉSE ESETÉN

Ügyfelek, üzleti partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése szerződéskötés, ajánlatadás, számlázás esetén:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés
időtartama
Név, elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím, postacím)Kapcsolattartás, kommunikáció Szerződés / ajánlat kiküldéseGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, Jogos érdekA szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig, vagy az érintett eredményes tiltakozásáig
Számlázási adatok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a szerintSzámla kiállítása, befogadásaA számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapjánA kiállítástól számított legalább 8 évig

2.4 COOKIE (SÜTIK) ALKALMAZÁSA SORÁN

A szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a webhelyet azáltal, hogy lehetővé teszik az olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon navigáció és a webhely biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal nem működik megfelelően ezen cookie-k nélkül. Weboldalunkat felkereső személy adatai tekintetében:

Kategória: szükséges (2)

Alkalmazott sütikCélJogalapAz adatkezelés
időtartama
CookieConsent - HTTP Cookie Cookiebot (Usercentrics A/S Havnegade 39 1058 Copenhagen Denmark)Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát az aktuális domainhez.GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulás adása1 év
PHPSESSID - HTTP CookieMegőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között.GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulás adásaSession

Hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, vagy érvényesítheted jogaidat (lásd: megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén.

2.5 RENDEZVÉNYEK ALKALMÁVAL KÉSZÜLT FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTEL

Rendezvényeinken résztvevő személy adatai tekintetében:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés
időtartama
A BCM Akadémia (CertUnion Kft.) által szervezett rendezvényeken, képzéseken készített fénykép- és videófelvétel a résztvevőrőlRendezvények, képzések népszerűsítése adatkezelő közösségi média felületeinGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulás adásaHozzájárulás visszavonásáig*

*Hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod vagy érvényesítheted jogaidat (lásd: megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén.

2.6 RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS

Képzések, rendezvények résztvevői véleményének bekérése a BCM Akadémia által végzett munkáról. Résztvevői ajánlások felhasználása referenciaként

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés
időtartama
Véleményt adó személy megnevezése, cég neve, beosztása, képmása, véleményeRésztvevők ajánlásainak felhasználása PR, marketing és ajánlatadási tevékenység soránGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig*

Hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, vagy érvényesítheted jogaidat (lásd: megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

3. AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

További adatkezelés csak a Felek erre irányuló kifejezett megállapodása alapján lehetséges.

4. AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

A BCM Akadémia működése során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

5.1 ADATFELDOLGOZÓK

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

AdatfeldolgozóAdatfeldolgozás célja
rEVOL Express, Számlaközpont Zrt. www.szamlakozpont.huSzámlázás
Czinege AT Kft. (1046 Budapest, Eötvös J. u. 2/a.)Könyvelési feladatok ellátása
Rackhost Kft. (6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.)Honlap üzemeltetése
Mailchimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA)Hírlevél szolgáltatás biztosítása
Google(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)Képzési platform biztosítása
Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18. Ireland)Képzésre való jelentkezés biztosítása

6. INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG

Tájékoztatunk, hogy személyes adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek a tudtod és beleegyezésed nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. A BCM Akadémia az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik a személyes adataidnak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

A szükséges biztonságot és magas rendelkezésre állást szerverünk modern szerverfarmon történő elhelyezése biztosítja. Az adatbiztonság fenntartása érdekében modern határvédelmi eszközöket és technológiai eljárásokat alkalmazunk.

7. SZERZŐI JOGOK

A honlapon található valamennyi tartalmat – annak külön feltüntetése hiányában is – szerzői jog védi, minden jog fenntartva. A honlapon elérhetővé tett dokumentumok, adatok és információk kizárólag tájékoztatási céllal kerülnek közzétételre. A honlapon található tartalmak kizárólag személyes célokra használhatók, azok kereskedelmi célú felhasználása – ide nem értve a BCM Akadémia tagjaival való üzleti célú kapcsolatfelvételt – nem megengedett. A honlapon közzétett tartalmak a BCM Akadémia valamely tagjának előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem módosíthatók. A jelen pontban foglalt felhasználásokon kívüli célú felhasználásra a BCM Akadémia hozzájárulására van szükség, ideértve különösen – de nem kizárólagosan – a közzétett információk és adatok sokszorosítását, szövegek, szövegrészek és képanyagok részben vagy egészben való másolását, nyomtatását, közzétételét, terjesztését. A honlapon található információk nem tekinthetők jogi vagy tanácsadási szolgáltatásnak. Bárminemű információ felhasználása előtt javasolt a BCM Akadémia szakemberei véleményének
kikérése.

8. MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Webhelyünk vagy marketingcélú e-mail üzeneteink időnként olyan hivatkozásokat is tartalmaznak, amelyek olyan külső felek webhelyeire mutatnak, amelyek felett nem rendelkezünk ellenőrzési lehetőséggel. Miután elhagyod webhelyünket, vagy kilépsz a marketingcélú e-mail üzenetből, már nem vagyunk felelősek ezen külső felek webhelyének tartalmáért vagy az ezeken a webhelyeken megadott adatok védelméért és titkosságáért. Járj el óvatosan, és tekintsd meg a kérdéses webhely adatvédelmi nyilatkozatát vagy adatvédelmi irányelveit.

9. MEGILLETŐ JOGOK

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataidnak kezeléséről, továbbá kérheted személyes adataidnak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály téged feljogosít.

9.1 A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet BCM Akadémiától arról, hogy
● milyen személyes adatait,
● milyen jogalapon,
● milyen adatkezelési cél miatt,
● milyen forrásból,
● mennyi ideig kezeli,

BCM Akadémia kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. BCM Akadémia által kezelt személyes adatairól a GDPR 15. cikkének megfelelően az érintett személy másolatot kérhet. További másolati példányok előállításáért adminisztratív költséget számolhatunk fel, amelynek mértékéről, a befizetés módjáról előzetes tájékoztatást nyújtunk az érintett személy által erre a célra megadott elérhetőségre.

9.2 A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy kérheti, hogy BCM Akadémia módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). BCM Akadémia az érintett erre irányuló igényét haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintett által erre a célra megadott elérhetőségre küld értesítést. Hírlevélre történő feliratkozás esetében az érintett személy BCM Akadémia közvetlen megkeresése nélkül, a hírlevél láblécében lévő linkre kattintva tudja elvégezni adatainak módosítását.

9.3 A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy kérheti BCM Akadémiától személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet BCM Akadémia abban az esetben utasítja el, ha a személyes adatok további kezelésére, tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az érintett igényét haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az érintett által e célból megadott elérhetőségre értesítést küldünk.

9.4 A ZÁROLÁSHOZ (ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ) VALÓ JOG

Az érintett személy a GDPR 18. cikkében rögzített feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy személyes adatait BCM Akadémia zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás következménye, hogy a személyes adatok a tárolás kivételével kizárólag a GDPR 18. cikk (2) bekezdésében megjelölt célból kezelhetőek. A zárolást BCM Akadémia a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében megjelölt ideig tartja fenn. A zárolás feloldásáról előzetes tájékoztatást küldünk az érintett által erre a célra megadott elérhetőségre.

9.5 AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az érintett személy kérheti, hogy BCM Akadémia a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban küldje meg az erre a célra megadott elérhetőségére. Az érintett személy jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelő részére, továbbá kérheti BCM Akadémiától az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

9.6 A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett személy a GDPR 21. cikkének rendelkezéseivel összhangban, az ott megfogalmazott feltételek esetén tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben BCM Akadémia. Tiltakozás esetén BCM Akadémia a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglalt eseteket kivéve az érintett személyes adatait nem kezeli tovább.

9.7 PANASZTÉTEL ÉS JOGORVOSLAT

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy az adatvédelemmel kapcsolatosan kérdésed, kérésed merülne fel, fordulj hozzánk bizalommal központi elérhetőségeink egyikén. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felügyeleti hatósághoz, Bírósághoz is fordulhatsz.
Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1374 Budapest, Pf. 603.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Központi honlap: https://www.naih.hu/