Bevezetés az üzletmenet-folytonosságba - ALAPKÉPZÉS

Gyakran halljuk a mondást: „A XXI. század olaja az adat”, amivel, valószínűleg a vállalatok többsége egyetért, hiszen a mindennapi feladatok elvégzéséhez szükséges adatok, információk nélkül nem tudnának működni.

Ez különösen igaz akkor, ha valamilyen katasztrófa, vagy nem várt esemény kapcsán nem állnak rendelkezésre a vállalat fontos, mindennapi folyamataiban használt adatok.

Amennyiben egy nem várt esemény hatására a vállalat egy (vagy több) nagyon fontos folyamata leáll, azt az üzletmenet-folytonosság segítségével nagyon rövid időn belül egy helyettesítő, ún. alternatív megoldással tovább tudjuk működtetni.A résztvevők képesek lesznek

Átlátni:

 • Az üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer célját és üzleti előnyeit, valamint az üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer hatékonyságának javításából származó üzleti előnyöket.
 • A Plan-Do-Check-Act keretrendszert és annak alkalmazását az üzletmenet-folytonossági menedzsment folyamatokra
 • Az üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer létrehozásával, végrehajtásával, működtetésével, nyomon követésével, felülvizsgálatával, fenntartásával és javításával kapcsolatos folyamatokat.

Tanfolyamunk oktatási anyagát gyakorlott szakemberek fejlesztették, akik hosszú évek óta tevékenykednek a szakmában, ezáltal az elméleti anyagot és a gyakorlatokat is úgy állították össze, hogy az leginkább tükrözze a valóságban tapasztaltakat és a lehető legjobban felkészítse a leendő üzletmenet-folytonossági specialistákat, hogy akár egy váratlan helyzetben is felkészülten állják meg helyüket.

Oktatásunk magasan kvalifikált szakemberek által kidolgozott, és a tudást professzionális szinten átadva törekszik hasonlóan jó szakembereket képezni, akik nem csak a hazai piacon, hanem külföldön is keresett munkaerővé válhatnak.Módszertan

Oktatásunk túlnyomó részét gyakorlatok alkotják, melyek megoldása számítógéppel támogatott módon történik. A gyakorlati feladatokat megelőzően a szükséges elméleti tudást az oktatók ismertetik prezentációkon keresztül. A résztvevők elsősorban szituációs feladatokkal találkoznak, melyekben a csapat és egyéni szerepköröket begyakorolják. A feladatok a tanfolyam során egymásra épülnek, és egyre nehezedve segítenek felkészülni a valós üzletmenet-folytonossági feladatok során előforduló szituációkra.

A résztvevők a korábbi napok ismereteire és tapasztalataira alapozva képesek lesznek az egyre bonyolultabb feladatokat jól teljesíteni. Fontos része a képzésnek, hogy minden oktatási nap végén lehetőség nyílik egyéni konzultációra az oktatókkal, így tisztázni lehet minden olyan kérdést, felvetést, amely a nap során felmerült.

A tanfolyam célja

 • naprakész üzletmenet-folytonossági tudás átadása
 • készségek fejlesztése (kommunikációs, együttműködői, vezetői, kritikus gondolkodás és problémamegoldó)
 • az üzletmenet-folytonossági rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó szabványok közötti megfelelősségek, hiányok és fejlesztési területek egyértelmű azonosításának képességére való eljutás
 • csapatban és önállóan végzett munka tevékenységeihez kapcsolódó attitűdök fejlesztése

Tervezett képzési indulás

Kérd személyreszabott ajánlatunkat!

Időtartam

6 óra, 1 nap (szombat)

CPE

A képzésen résztvevők 6 CPE-re jogosultak.

Képzés megtartásának módja

ONLINE, 1 szombati napon 09:00 - 15:00 óra között

Részvételi díj

160.000 Ft+ 27% ÁFA/fő

Előfeltételek/Képzettség

Legalább középfokú végzettség

Akiknek ajánljuk

 • Akik még nem találkoztak az üzletmenet-folytonossággal.
 • Azoknak, akik találkoztak már vele, de szeretnék rendszerben látni.
 • Bárkinek, akinek szívügye az üzletmenet-folytonosságTematika

 • Az üzletmenet-folytonosság alapjai
 • BCMS keretrendszer
 • Üzleti hatáselemzés (BIA)
 • Kockázatkezelés
 • Üzletfolytonossági tervek (BCP és DRP)
 • Tesztelés
 • Válságkezelés és kríziskommunikációVizsga információ

A képzés vizsgával zárul, melynek sikeres eredménye alapján a  képzés részvételéről és a sikeres vizsgáról tanúsítványt állítunk ki.
A képzés utolsó napját követő 4. munkanapon 9:00 – 24:00 között időkaput biztosítunk a vizsga kitöltéséhez. A tudásfelmérő 30, többnyire feleletválasztós tesztkérdésekből áll.
A vizsgával kapcsolatos bővebb információt a képzés megkezdése előtt közvetlenül fogjuk megküldeni minden Résztvevőnknek.
A vizsga díját a képzés díja tartalmazza.

Tanúsítvány

Sikeres vizsgát követően, minden végzett hallgatónak a CertUnion Hungary Tanúsító Kft. által kiállított tanúsítványt adunk ki. A tanúsítvány magyar és angol nyelven igazolja a képesítés megszerzését, illetve a vizsga eredményét százalékos formában.

Tanúsítvány minta