Üzletmenet-folytonossági specialista

Gyakran halljuk a mondást: „A XXI. század olaja az adat”, amivel, valószínűleg a vállalatok többsége egyetért, hiszen a mindennapi feladatok elvégzéséhez szükséges adatok, információk nélkül nem tudnának működni.

Ez különösen igaz akkor, ha valamilyen katasztrófa, vagy nem várt esemény kapcsán nem állnak rendelkezésre a vállalat fontos, mindennapi folyamataiban használt adatok.

Amennyiben egy nem várt esemény hatására a vállalat egy (vagy több) nagyon fontos folyamata leáll, azt az üzletmenet-folytonosság segítségével nagyon rövid időn belül egy helyettesítő, ún. alternatív megoldással tovább tudjuk működtetni.A résztvevők képesek lesznek

Megmagyarázni: az üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer célját és üzleti előnyeit, valamint az üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer hatékonyságának javításából származó üzleti előnyöket.

Bemutatni:

 • a Plan-Do-Check-Act keretrendszert és annak alkalmazását az üzletmenet-folytonossági menedzsment folyamatokra
 • az üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer létrehozásával, végrehajtásával, működtetésével, nyomon követésével, felülvizsgálatával, fenntartásával és javításával kapcsolatos folyamatokat, beleértve ezek jelentőségét a BCMS auditorai számára.

Megtervezni: egy auditot az ISO 22301:2019 szabvány szerint, annak megfelelő értelmezésével.

Alkalmazni: az üzletmenet-folytonossági felelős feladatait, a szabványban meghatározott terminológiát, követelményeket.

Tanfolyamunk oktatási anyagát gyakorlott szakemberek fejlesztették, akik hosszú évek óta tevékenykednek a szakmában, ezáltal az elméleti anyagot és a gyakorlatokat is úgy állították össze, hogy az leginkább tükrözze a valóságban tapasztaltakat és a lehető legjobban felkészítse a leendő üzletmenet-folytonossági specialistákat, hogy akár egy váratlan helyzetben is felkészülten állják meg helyüket.

Oktatásunk magasan kvalifikált szakemberek által kidolgozott, és a tudást professzionális szinten átadva törekszik hasonlóan jó szakembereket képezni, akik nem csak a hazai piacon, hanem külföldön is keresett munkaerővé válhatnak.Módszertan

Oktatásunk túlnyomó részét gyakorlatok alkotják, melyek megoldása számítógéppel támogatott módon történik.

A gyakorlati feladatokat megelőzően a szükséges elméleti tudást az oktatók ismertetik prezentációkon keresztül.

A résztvevők elsősorban szituációs feladatokkal találkoznak, melyekben a csapat és egyéni szerepköröket begyakorolják.

A feladatok a tanfolyam során egymásra épülnek, és egyre nehezedve segítenek felkészülni a valós üzletmenet-folytonossági feladatok során előforduló szituációkra.

A résztvevők a korábbi napok ismereteire és tapasztalataira alapozva képesek lesznek az egyre bonyolultabb feladatokat jól teljesíteni.

Fontos része a képzésnek, hogy minden oktatási nap végén lehetőség nyílik egyéni konzultációra az oktatókkal, így tisztázni lehet minden olyan kérdést, felvetést, amely a nap során felmerült.

A tanfolyam célja

 • naprakész üzletmenet-folytonossági tudás átadása
 • készségek fejlesztése (kommunikációs, együttműködői, vezetői, kritikus gondolkodás és problémamegoldó)
 • az üzletmenet-folytonossági rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó szabványok közötti megfelelősségek, hiányok és fejlesztési területek egyértelmű azonosításának képességére való eljutás
 • csapatban és önállóan végzett munka tevékenységeihez kapcsolódó attitűdök fejlesztése

Tervezett képzési indulás

2024. november 4. - december 2. hétfő-kedd, 17:00-19:00 óráig

CPE

A képzésen résztvevők 18 CPE-re jogosultak.

Képzés megtartásának módja

ÉLŐ ONLINE, 9 alkalom, hétfő és kedd 17:00-19:00-ig.

Részvételi díj

239.000 Ft+ 27% ÁFA/fő (a részvételi díj a vizsga díját is tartalmazza)

Előfeltételek/Képzettség

Legalább középfokú végzettség

Akiknek ajánljuk

 • Üzletmenet-folytonossági felelősöknek, vezetőknek
 • Üzletmenet-folytonossági területen dolgozó, a rendszer fejlesztésével, kiépítésével megbízott munkatársaknak
 • Azoknak, akik üzletmenet-folytonossági specialista karrieren gondolkoznak
 • Bárkinek, akinek szívügye az üzletmenet-folytonosságTematika

Általánosan

 • Az üzletmenet-folytonosság alapjai
 • BCMS keretrendszer
 • Szervezeti összefüggések
 • Üzleti hatáselemzés (BIA)
 • Kockázatkezelés
 • Üzletfolytonossági tervek (BCP és DRP)
 • Tesztelés
 • Teljesítményértékelés és fejlesztés
 • Belső audit
 • Válságkezelés és kríziskommunikáció
 • Alternatív helyszínek tervezése

Részletezve

1. szakasz

   • Üzleti hatáselemzés (BIA)
    Folyamatok felmérése
    Hatástábla
    Kritikus folyamatok
    Csoportfeladat
   • A BCM alapjai
    Mi is az a BCM? Miért fontos, mi a haszna?
   • A BCMS keretrendszer
    Szabvány-elmélet
    A BCMS keretrendszer jellemzői
    A BCMS keretrendszer I. rész
    A szervezet (4. fejezet)
    Irányítás (5. fejezet)
    Tervezés (6. fejezet)
    Támogatás (7. fejezet)
    Működtetés (8. fejezet)
   • A BCM módszertana
    4. A szervezeti összefüggések
    5. Vezetés és irányítás
    6. Tervezés
    7. Támogatás

2. szakasz

   • Üzletmenet-folytonossági tervezésÜzletmenet-folytonossági terv (BCP) alapok, elkészítés
    Csoportfeladat
    Katasztrófa-helyreállítási terv (DRP) alapok, elkészítés
    Csoportfeladat
   • Kockázatértékelés
    A kockázatértékelés alapjai, példák
    Csoportfeladat
   • Esettanulmány: Tűzeset
    A példa bemutatása
    Csoportfeladat
   • Veszélyhelyzeti eljárás
    A veszélyhelyzeti eljárás menete
   • Tesztelés
    A tesztelés alapjai, példák
    Csoportfeladat

3. szakasz

   • Alternatív helyszínek tervezése
   • Válságkezelés
    A válságkezelés alapjai
    Válságkommunikációs terv
    Csoportfeladat
   • Teljesítményértékelés (9. fejezet)
   • Fejlesztés (10. fejezet)
   • Belső audit
    BCM belső audit
    Csoportfeladat
   • Az üzletmenet-folytonossági felelős feladatai, felelősségei

Vizsga információ

A képzés vizsgával zárul, melynek sikeres eredménye alapján a  képzés részvételéről és a sikeres vizsgáról tanúsítványt állítunk ki.

A képzés utolsó napját követő 4. munkanapon 9:00–24:00 között időkaput biztosítunk a vizsga kitöltéséhez. A tudásfelmérő többnyire feleletválasztós tesztkérdésekből áll.
A vizsgával kapcsolatos bővebb információt a képzés megkezdése előtt közvetlenül fogjuk megküldeni minden Résztvevőnknek.
A vizsga díját a képzés díja tartalmazza.Tanúsítvány

Sikeres vizsgát követően, minden végzett hallgatónak a CertUnion Hungary Tanúsító Kft. által kiállított tanúsítványt adunk ki. A tanúsítvány magyar és angol nyelven igazolja a képesítés megszerzését, illetve a vizsga eredményét százalékos formában.

Tanúsítvány minta